Wordcup 2022

  • ของรางวัลสำหรับผู้ที่ทายผล

รางวัลที่ 1 ตู้เย็นเคลื่อนที่ ขนาดความจุ 52 ลิตร มูลค่า 18,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 กระติกเก็บความเย็น Dometic รุ่น WCI 22 มูลค่า 4,600 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 กระติกเก็บความเย็น Dometic รุ่น WCI13 มูลค่า 4,100 บาท จำนวน 1 รางวัล

จับรางวัลผู้โชคดี ในวันที่ 19 ธ.ค. 65 พร้อมกันหน้า เพจ Facebook