ลงทะเบียนประกันสินค้า

ชื่อจริง
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
นามสกุล
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
หมายเลขโทรศัพท์
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
วันที่ซื้อสินค้า
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
 • - เลือกสินค้ารับประกัน -
 • IRON25
 • IRON35
 • IRON45
 • CSO103
 • CS102
 • Dometic Patrol 55
 • Patrol 35
 • Dometic Patrol 20
 • EcoFlow Pro
 • EcoFlow River Max
 • Bluetti AC200P
 • THE CAVE, ALL BLACK UNCRATE X HEIMPLANET
 • EcoFlow Delta 1300
 • Dometic PGE121
 • CI85W
 • CI55
 • CI42
 • DUSK TARP, GREY
 • DUSK TARP, CAIRO CAMO
 • DAWN XL, TARP, CAIRO CAMO
 • DAWN XL, TARP, GREY
 • DAWN, TARP, CAIRO CAMO
 • DAWN, TARP, GREY
 • MAVERICKS
 • NIAS, CAIRO CAMO
 • NIAS, CLASSIC
 • BACKDOOR – CAIRO CAMO
 • BACKDOOR – CLASSIC
 • THE CAVE, CAIRO CAMO
 • THE CAVE, CLASSIC
 • FISTRAL, CairoCamo
 • FISTRAL, CLASSIC
 • Dometic CI110
 • Dometic CI85
 • Dometic CI70
 • RT102
 • CSG103
 • AC50
 • TOP95
 • RT40
 • RT10
 • TOP25
 • TOP20
 • ALK65
 • ALK35
 • IRON35
 • ALK45
 • IRON45
 • IRON25
- เลือกสินค้ารับประกัน -
ต้องระบุฟิลด์!
ต้องระบุฟิลด์!
 • การรับประกันสินค้า

เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น